دوستانه

دوستان ميتونند با هر دفعه مراجعه به وبلاگ دوستانه جوک جالب و خنده دار را ببينند و لذت ببرند

جملات کوتاه اما عمیق

دوست داشتن بهترين شکل مالکيت

و مالکيت بدترين شکل دوست داشتن است . . .

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

خوب گوش کردن را ياد بگيريم…

گاه فرصتها بسيار آهسته در ميزنند . . .

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

اگر يک روز هيچ مشکلي سر راهم نبود ، ميفهمم که راه را اشتباه رفته ام . . .

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

وقتي از شادي به هوا ميپري ، مواظب باش کسي زمين رو از زير پاهات نکشه . . .

    * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

مهم بودن خوبه ولي خوب بودن خيلي مهم تره . . .

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

فراموش نکن قطاري که ار ريل خارج شده ، ممکن است آزاد باشد

ولي راه به جائي نخواهد برد . . .

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

انتخاب با توست ، ميتواني بگوئي : صبح به خير خدا جان

يا بگوئي : خدا به خير کنه ، صبح شده . .

( وين داير )

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

اگر در کاري موفق شوي ، دوستان دروغين و دشمنان واقعي

بدست خواهي آورد . . .

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

قلب شکستن هنر انسان هاست ، گر شکستي قلبي

فردا ميشکند دگري قلب تو را  . . .

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

 زندگي کتابي است پر ماجرا ، هيچگاه آن را به خاطر يک ورقش دور نينداز . . .

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

مثل ساحل آرام باش ، تا مثل دريا بي قرارت باشند . . .

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

جائي در پشت ذهنت به خاطر بسپار ، که اثر انگشت خداوند بر همه چيز هست . . .

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

يک دوست وفادار تجسم حقيقي از جنس آسماني هاست

که اگر پيدا کردي قدرش را بدان . . .

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

هميشه خواستني ها داشتني نيست ، هميشه داشتني ها خواستني نيست . . .

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

بيا لبخند بزنيم بدون انتظار هيچ پاسخي از دنيا . . .

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *    

به کم نور ترين ستاره ها قانع باش ، چراکه چشم همه به سوي پر نور ترين ستاره هاست . . .

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

فکر کردن به گذشته ، مانند دويدن به دنبال باد است . . .

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

کسي که به فکر درست کردن آينده خودش نيست ، نميتونه آينده کسي باشه . . .

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

آدمي ساخته افکار خويش است ، فردا همان خواهد شد که آنروز به آن مي انديشد . .

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

امروز را براي ابراز احساس به عزيزانت غنمينت بشمار

شايد فردا احساس باشد اما عزيزي نباشد . . .

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

هيچ وقت به خدا نگو يه مشکل بزرگ دارم

به مشکل بگو من يه خداي بزرگ دارم . . .

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

اگر صخره و سنگ در مسير رودخانه زندگي نباشد

صداي آب هرگز زيبا نخواهد شد . . .

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

کسي را که اميدوار است هيچگاه نا اميد نکن ، شايد اميد تنها دارائي او باشد . . .

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

شاد بودن تنها انتقامي است که ميتوان از دنيا گرفت ، پس هميشه شاد باش . . .

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

توي دنيا دو نفر باش يکي واسه خودت و يکي براي ديگري

واسه خودت زندگي کن و براي ديگري زندگي باش . . .

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

هيچ گاه از دوست داشتن انصراف نده ، حتي اگه بهت دروغ گفت

بازم بهش فرصت جبران را بده . . .

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   

هميشه يادمان باشد که زندگي پيمودن راهي براي رسيدن به خداست

و قدم هايمان بايد طوري باشد که حتي دانه کشي زير پايمان له نشود . . .

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

براي روز هاي باراني سايه باني بايد ساخت / براي روزهاي پيري اندوخته اي بايد داشت . . .

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

زندگي همچون بادکنکي است در دستان کودکي

که هميشه ترس از ترکيدن آن لذت داشتن آن را از بين ميبرد . . .

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

براي آنان که مفهوم پرواز را نميفهمند ، هر چه بيشتر اوج بگيري کوچکتر ميشوي . . .

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

برنده ميگويد مشکل است اما ممکن

بازنده ميگويد ممکن است اما مشکل . . .

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

فرق است بين دوست داشتن و داشتن  دوست

دوست داشتن امري لحظه ايست

ولي داشتن دوست استمرار لحظه هاي دوست داشتن است . . .

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

وقتي پايت خواب مي رود نمي تواني درست راه بروي لنگ مي زني!

وقتي قلبت خواب مي رود نمي تواني درست فکر کني عاشق مي شوي . . .

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

اگر روزي عقل را بخرند و بفروشند ما همه به خيال اينکه زيادي داريم فروشنده خواهيم بود

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

علف هرز چيه؟؟!

گياهي که هنوز فوايدش کشف نشده . . .

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

از انسانها غمي به دل نگير؛ زيرا خود نيز غمگين اند؛

با آنکه تنهايند ولي از خود ميگريزند زيرا به خود و به عشق خود و به حقيقت خود

شک دارند؛ پس دوستشان بدار اگر چه دوستت نداشته باشند . . .

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

زنان هوشيارتر از آن هستن که مردانگي خود را به همسران خود نشان بدهند . . .

   * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

تاريک ترين ساعت شب درست ساعات قبل از طلوع خورشيد است

پس هميشه اميد داشته باش . . .

   * * * * * * * * * * * * * * * *   

چه خوب مي شد اگر ، اطلاعات را با عقل اشتباه نمي گرفتيم و عشق را با هوس

و حقيقت را با واقعيت و حلال را با حرام و دنيا را با عقبي و رحمان را با شيطان

+ نوشته شده در  شنبه ۴ اردیبهشت۱۳۸۹ساعت 3:19  توسط  عین اله درزي  |